شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ کتاب عشق را ، جز يک ورق نيست ،،، در آن هم ، نکته اي جز نام حق نيست بيت هاي برگزيده از شادروان پروين اعتصامي آشتياني ره
اين که خاک سيهش بالين است ،،، اختر چرخ ادب پروين است ... گرچه جز تلخي از ايّام نديد ،،، هر چه خواهي ، سخنش شيرين است ... صاحب آنهمه گفتار ، امروز ،،، سائل فاتحه و ياسين است ... دوستان به که ز وي ياد کنند ،،، دل بي دوست ، دلي غمگين است ... خاک در ديده ، بسي جانفرساست ،،، سنگ بر سينه ، بسي سنگين است
بيند اين بستر و عبرت گيرد ،،، هر که را چشم حقيقت بين است ... هر که باشي و ز هر جا برسي ،،، آخرين منزل هستي ، اين است ... آدمي هر چه توانگر باشد ،،، چون بدين نقطه رسد ، مسکين است ... اندر آنجا که قضا حمله کند ،،، چاره تسليم و ادب تمکين است ... زادن و کشتن و پنهان کردن ،،، دهر را رسم و ره ديرين است
خرم آنکس که در اين محنتگاه ،،، خاطري را سبب تسکين است
خيلي قشنگه اين شعر و البته شعرهاي ديگرش.
فاني بودن دنيا نياز به يادآوري هر لحظه داره براي گناهکاري چون من :'(
يادمه تو کتاب کلاس پنجم شعري از پروين خانم بود به نام اشک يتيم که کاربردش براي امروز بيشتره.
{a h=gggggmailcom}Manly{/a} اينم قشنگه @};-
بسياري از اشعار زيباتر از آن چيزي هستند که ما ميخوانيم و درجات واقعي هر شعر بستگي به حضور ذهن و درک خودمان دارد .
{a h=gggggmailcom}Manly{/a} آدمها خيلي متفاوتند
{a h=gggggmailcom}Manly{/a} و بيش از حد انتظار :D
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} @};- آقاي رمضاني مقدمتان گلباران اما يادتان باشد عرض کردم در اشعارتان وزن و قافيه و رديف را فراموش کنيد :) جدي نگرفتيد !
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} سلام اينها ازقبل نوشته شده است حدود 200 اشعار است @};-
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} درود بر شما @};- صاحب اختياريد :)
تسبیح دیجیتال
‍‍‍‍* راوندي *
رتبه 83
13 برگزیده
1074 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top