شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ خطاب به آنهايي که ميگن ... عمر دست خداست و زمان مرگ ما از قبل مشخص شده و هيچ پروتکل ها رو رعايت نمي‌کنند ! گفتم : خودکشي ، گفت : خودکشي فرق مي‌کنه گفتم وقتي از خيابان ميخواي رد شي اگر سمت چپ و سمت راست را نگاه نکني با خودکشي فرقي نميکنه . با توجه به خبرهايي که از کرونا شنيديم هم اگر ماسک نزنيم ، با خودکشي فرقي نداره.
رفتم داروخانه دو تا ماسک گرفتم اومدم بيرون نگاه کردم ديدم فنر روي بيني رو نداره ، برگشتم پسش بدم گفت چرا فنر داره ، اون وقت دوتا فنر دار از توي جعبه درآورد و عوض کرد . اين فروشندگان خودشون ميدونن چکار ميکنند ما را حواس جمع نيست :)
2-FDAN
ايولا جناب راوندي...خيلي خيلي اوضاع حاده ک قرمز اسم خوبشه:-/x-(
{a h=ANFD}2FDAN{/a} من از کشتار عمومي وحشت دارم :( روزيکه براي خريد از خونه بريم بيرون و ببينيم اين طرف و اون طرف يکي افتاده و هيچکس هم نيست که اونها رو جمع کنه. :'(
2-FDAN
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} کم کم همينايي ک براشون نگرانيد کاري ميکنن ک آمار اونايي ک درگير کرونا نيستن رو بگن:)
{a h=ANFD}2FDAN{/a} واقعا که گل گفتي. :)
2-FDAN
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} :)
عمر دست خداست ولي اينجوري با رعايت نکردن هم حق الناس مياد گردنمون و هم اگه اون دنيا اومدن گفتن چندتا قتل تو پرونده ت نوشته شده تعجب نکنيم چون خداي نکرده اگر ناقل باشيم و به ديگران منتقل کنيم و باعث... بشيم، آگاهانه مقصريم
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} دير به دير در مياي آفتاب ! حداقل بايد نيمي از 24 ساعت رو بتابي. :)
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} تو اين روزهاي تفتيده‌ي مرداد هرچي آفتاب کمتر باشه به نفع همه است:)
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} خب ملايم بتاب :) کي گفته بسوزون. :D
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} من مث هميشه ميتابم اين زمينه که خودشو بيش از حد بمن نزديک کرده و تاب گرما رو هم نداره: دي
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} همين خارج شدن از مدار زمين هم از علائم کروناست :D
درب کنسرو بازکن برقی
‍‍‍‍* راوندي *
رتبه 82
13 برگزیده
1074 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top