شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ پدر خانواده زنگ ميزنه آتش نشاني ميگه : يه مار توي انباري ما پيدا شده زودي بياييد ! دخترش ميگه : بابا واقعا مار توي انباري هست ؟ بابا : نه بابا مادرت گفته انباري رو بريز بيرون مي‌خوام اونجا رو تمييز کنم :D
2-FDAN
عجب:D
{a h=ANFD}2FDAN{/a} بايد به نيروهاي آتش نشاني گفت که فريب نخورند :D
2-FDAN
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} بله بله:D
{a h=ANFD}2FDAN{/a} {a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} :D. :). :D
ساعت دماسنج
‍‍‍‍* راوندي *
رتبه 82
13 برگزیده
1073 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top